IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC).

Oberoende kunskapsorganisation. Fokus – den idéburna sektorn,
samt sportens marknadsekonomi. IEC – nätverk inom Nordeg AB.