IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC) är Part of Nordic Evaluation Group (www.nordeg.se) och en oberoende kunskapsorganisation med fokus på både den idéburna sektorn och sportens marknadsekonomi.

IEC har funnit sedan 1992 och genomför bland annat analyser av utvecklingen inom idéburen sektor, sport och ekonomi. Begreppen samhällsnytta och olika nyttovärden används och innehållet bygger på vårt eget utvecklingsarbete med olika samarbetspartners.
Vi paketerar allt från det lilla paketet som vänder sig mot enskild idrottsutövare, idrottsföreningar, elitföreningar, idrottsorganisationer och förbund till näringslivet, kommun, skolor och universitet.

Analys + Strategi + Genomförande = ledorden.

IEC består idag av Björn Anders Larsson, Stefan Mossberg, Hans-Erik Ohlson, Anders Östnäs, Erwin Apitzsch, Filip Lundberg, Mats Werne och Olle Möller, samtliga med lång och varierande erfarenhet av området.

– Björn-Anders Larsson är ordf. i IEC, doktorand i företagsekonomi, samhällsanalytiker och utvärderade. vVD i Nordeg AB, syreledamot i forskingskommitén Fair Pay och ledamot i  PIL i Lund (Paraplyorganisationen för idrott i Lund). Krönikör i Idrottens Affärer och Sport & Affärer. Ordförande i YH Sportmarknadsförarna.

– Stefan Mossberg Ljungdahl har stora kunskaper i entreprenörskap, konceptutveckling, marknadsföring samt varumärkes-byggande och har från grunden framgångsrikt byggt upp och drivit företag och avdelningar inom ICT-sektorn, allt från IT/tech-, kommunikation, events- och reklambyråer, till sport- och hälso/Health Tech-branschen.

– Hans-Erik Ohlson, fil. dr. i Statskunskap och med mångårig erfarenhet från både frivilligt folkrörelsearbete och yrkesarbete inom fritidssektorn. Ägare av institutet Fritidsvetarna.

– Anders Östnäs, universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot sociologi. Hans forskning rör framför allt sociala aspekter inom idrott.

– Erwin Apitzsch, Leg psykolog och docent i idrottspsykologi. Har undervisat i gruppsykologi och arbetat med elitidrottslag i Sverige och Aston Villas juniorlag i fotboll. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, dynamiken i gruppen, att acceptera sin roll och kunna hantera kollektiva kollapser och negativ emotionell smitta. Illustrativa övningar som ger en ”aha-upplevese” kompletterar presentationen.

– Filip Lundberg, statsvetare, expert inom idrottspublikens konfliktproblem och hur det ska minskas. Aktiv CSR-betaffning inom Djurgårdens IF.

– Mats Werne har tidigare drygt 25 års lednings/chefs erfarenhet från kommunal fritidssektor i ett antal kommuner, dessutom varit ordförande i drygt 5 år i Sveriges fritids- och kulturchefsförening. Har dessutom i knappt 10 år varit ansvarig för Skåneidrotten som är RF/SISU:s regionala organ.

– Olle Möller driver sedan 15 år ett eget företag inom organisations- och ledarskapsutveckling. Innan dess arbetade han inom Skånes Fotbollförbund under 22 år, varav 15 som chef. Olle har under åren haft olika förtroendeuppdrag inom idéburen sektorn, på förenings- och förbundsnivå inom idrotten men också inom politiken.