Analys och forskning

IEC Sportanalys bedriver forskning och genomför analyser av sporter, delbranscher i sportindustrin, kommuner, regioner och nationellt. Samverkan med och stimulans till idrottsekonomisk forskning och olika grenar av sport management och samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling inom idrott och sport i Sverige och internationellt.

Idrottsekonomi

Sportsektorn är 2% av Sveriges BNP. Därmed skapar Sveriges sportsektor mer än 70 miljarder kronor (produktion, import, export). 9 miljarder av dessa är offentlig konsumtion (löner, lokalhyror, material).  61 miljarder av summan står den privata konsumenten för (kläder, utrustning, resor, boende, avgifter). I vår definition av idrotten/sporten sorterar vi in dessa i samma fack som upplevelse/underhållningsindustrin i samhället.

Idrottsstatistik

Vi har väl utvecklade modeller för analys av regioners och kommuners utbud av sport och kan med detta som underlag stödja framtagande av framgångsrika och anpassade strategier.